UNISTO s. r. o. - Vaše stavební firma pro Beroun a okolí

Zemní práce

Jako zemní práce se označují práce v souvislosti s manipulací zeminy. Jedná se například o výkopy, výkopové rýhy, záseky, stržení ornice a přípravné práce pro různé stavby. Bez zemních prací se dnes prakticky neobejde většina staveb, ať se jedná o výstavbu domů a budov, komunikací i inženýrskch sítí.

Naše nabídka pokrývá široké spektrum zemní prací - od drobných výkopů pro malé stavby až po zemní práce většího rozsahu pro výstavbu komunikací či inženýrských sítí. Zemní práce jsme schopni realizovat sami vlastní technikou.

Jsme schopni realizovat různé výkopové práce včetně podvrtů pod komunikacemi, skrývky zeminy, výstabvu jímek atd. včetně odvozu zeminy.

Zemní práce provádíme na základě projektové dokumentace či na základě dohody (v případě zemních prací menšího rozsahu).

V oblasti zemních prací máme velké zkušenosti zejména s budováním výkopových rýh pro realizaci přípojek a vedení inženýrských sítí, s přípravami pro výstavbu komunikací a s přípravou základů pro výstavbu budov.

Tip: Radon - mapy a posudky
Chcete stavět a zajímá vás radon v podloží? Vyzkoušejte bezplatné on-line přístupné orientační radonové mapy a posudky dostupné pro všechny obce v ČR.


UNISTO - stavební firma Beroun - Na Stráni 80, 267 01 Králův Dvůr u Berouna - Zahořany. Tel: 602 620 605.
Optimalizováno pro moderní prohlížeče - Mozilla Firefox a Opera Web Browser. Nedoporučujeme používat Internet explorer!
Tvorba stránek Pavel Bokr Králův Dvůr, grafika FanyArt - Iva Vyhnánková, webhosting Český hosting. Valid HTML & Valid CSS.